S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme (cookies). Kliknutím na tlačítko “OK” souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

Soutěžní podmínky
 1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Desert Rose perfume, s. r. o., se sídlem Palackého 1335, Uherský Brod 68801, IČ: 05713706, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 97525 (dále jen "pořadatel").

 1. Trvání soutěže

Soutěž "Vyhrajte 2x parfém Sayadati a 5x koupon na nákup vzorků parfémů v hodnotě 250 .“ je časově limitovaná a probíhá ve dnech od 16. 6. 2021 do 25. 6. 2021 včetně. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s trváním a konáním soutěže

 1. Podmínky účasti v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, s plnou způsobilostí k právním úkonům, která souhlasí s podmínkami. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.. 

 1. Ceny 

Pořadatel soutěže odevzdá výhercům následující Ceny

 • 2x parfém Sayadati
 • 5x koupon na nákup vzorků parfémů v hodnotě 250

(Dále jen Cena)

Cena / Ceny budou vylosované najednou ze všech soutěžících po ukončení soutěže. Vyplacení výhry v hotovosti není možné.

 1. Losování, prohlášení výherců a informování výherců a převzetí výhry

Losování soutěže se uskuteční dne 27. 6. 2021 a bude probíhat pod dohledem 2 osob určených Pořadatelem.

Losování je provedeno softwarem, který je k tomu určen, to znamená náhodně vybírá Výherce z databáze všech Soutěžících.

Výherce bude o výhře informován písemně v komentáři pod soutěžním příspěvkem.

Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí, zda podmínky stanovené pro dané Ceny byly splněny, nebo ne. Ceny nemohou vyhrát soutěžící, kteří nesplnili, i když jen částečně, podmínky stanovené pro výhru Cen.

Výherci bude Cena předána způsobem, který si dohodne Pořadatel s Výhercem po jeho kontaktováni prostřednictvím zprávy na Facebooku. V případě, že bude výhra zaslána poštou, pořadatel neodpovídá za ztráty nebo poškození způsobené poštou.

Pokud výherce do tří dnů od prvního kontaktování neprojeví souhlas s nabytím výhry, vzdá se výhry, odepře souhlas, resp. nesplní jinou podmínku podle těchto pravidel, výhru získává náhradník.

Náhradník je vylosován ihned poté, co Pořadatel zjistil, že výherce neprojevil souhlas s nabytím výhry, vzdal se výhry, odepřel souhlas, resp. nesplnil jinou podmínku podle těchto pravidel, a to obdobným způsobem jako při prvním losování Vítěze.

Pokud nastane stejná situace i při prvním náhradníkovi, výhru získává náhradník vylosován ve druhém pořadí a postupně až náhradník ve dvacátém pátém pořadí.

 1. Osobní údaje 

Účastí v soutěži dává každý soutěžící souhlas ke zpracování jeho osobních údajů v rozsahu, které soutěžící poskytl za účelem realizace soutěže, jeho účasti v soutěži.

Zpracování údajů se řídí Zásadami zpracování a ochrany osobních údajů, které byly zpřístupněny na webové stránce https://www.perfumeryrose.cz/

 1. Závěrečná ustanovení

Ustanovení těchto podmínek soutěže se stávají platnými a účinnými dnem jejich zveřejnění na webové stránce https://www.perfumeryrose.cz/

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže, na zrušení soutěže, délku trvání jakož i podmínky hry, zejména, ale ne výlučně, pravidla losování, datum uskutečnění slosování, počet výherců, jakož i druhy výher, které budou předmětem losování. Změnu pravidel a podmínek hry pořadatel zveřejní na internetové stránce https://www.perfumeryrose.cz/  Pořadatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými soutěžícími v souvislosti s neuplatněním, resp. nevyužitím výhry.

Výherce nemá právní nárok na výměnu Ceny nebo výplatu její hodnoty formou peněžní nebo jiné kompenzace. Soutěžící bere na vědomí, že výhry ze sázek a her není možné podle platných právních předpisů vymáhat soudní cestou.

Zapojením se do soutěže vyjadřují soutěžící svůj souhlas řídit se těmito podmínkami soutěže.

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

 1. Základní ustanovení
 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4. bod 7. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je společnost Desert Rose perfume, s. r.o. se sídlem Palackého 1335, Uherský Brod 68801, IČ: 05713706 (dále jen: "správce").
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  • adresa: Palackého 1335, Uherský Brod 68801
  • email: info@perfumeryrose.cz
  • telefon: +420 604 951 628
 1. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo pomocí jednoho nebo více specifických faktorů, fyziologických, genetických, mentálních, ekonomických, kulturních nebo společenských
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 1. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů:
 2. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli nebo osobní údaje, které správce získal na základě vašeho zapojení do soutěže "Vyhrajte 2x parfém Sayadati a 5x koupon na nákup vzorků parfémů v hodnotě 250 " organizované prostřednictvím příspěvku na sociální síti Facebook (dále jen "Soutěž").
 3. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů:

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 1. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., O některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby..
 2. Účelem zpracování osobních údajů je možnost vylosování vítěze a zaslání výhry vítězi.
 3. Ze strany správce přichází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR v souvislosti s použitím údajů pro marketingové účely. S takovým zpracováním poskytujete svůj výslovný souhlas.

 

 

 1. Doba uchovávání údajů
 2. Správce uchovává osobní údaje:
 • po dobu nezbytnou k uskutečnění soutěže, vylosovaných výherců, kontaktování výherců a předání výher, zpravidla ne déle než tři měsíce po uskutečnění losování výherců.
 • po dobu, dokud je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

 1. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 2. Příjemci osobních údajů jsou osoby::
 • podílející se na dodání výhry a komunikací s výherci zaisťujúce chod soutěže
 • zajišťující marketingové služby
 1. Správce nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů v třetích zemích jsou poskytovatelé cloudových služeb.
 2. Vaše práva
 3. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
 • právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování podle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 GDPR.
 • právo podat námitky proti zpracovávání podle čl. 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I. těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal všechny technické a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů..
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v písemné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jim pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Zapojením se do soutěže potvrzujete, že jste seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách nebo prostřednictvím Facebook stránky.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.05.2018.

Objevte parfém Vaší osobnosti.

NWM2Yzh